Festival Hedonizma 17. & 18. 12.2016. - Mikser House

Hedonisti ne samo da vole život već izuzetno cene i vole pse. Iz toga razloga smo se odlučili da naš Festival Hedonizma Hedonopolis! bude humanitarnog karaktera. Deo prihoda od ulaznica će bit doniran udruženju BETA za kupovinu vozila za sterilizaciju.

Vlasnici životinja u Srbiji su slabo informisani o prednostima sterilizacije, kako za samo zdravlje životinja, tako i kao mera kontrole populacije napuštenih životinja. Preko 80% životinja koje su na ulici su DIREKTNO izbačene od strane čoveka te je potrebno zaustaviti nekontrolisano razmnožavanje životinja u Srbiji. Imajući u vidu loše imovno stanje građana Srbije, gde se jako malo odvaja za životinje, neophodno je dopreti do vlasnika koji se nalaze po Srbiji, pogotovo po selima i ponuditi im besplatnu sterilizaciju životinja. U konačnom zbiru, kampanje sterilizacije životinja će čak koštati i jeftinije od onoga što se već izdaje za Zoohigijenske službe širom Srbije. S obzirom da je jako teško dopreti do nadležnih u institucijama sistema, akcija je potrebna od strane civilnog sektora.

BETA Serbia želi da kupi kombi koji će se opremiti u mobilnu veterinarsku ambulantu sa osnovnom hirurškom opremom. Ugovorom sa veterinarima koji će obavljati posao dogovoriće se ekonomska cena sterilizacije, za čije će se troškove razvijati posebni projekti i kampanje. Ujedno će se sa volonterima obavljati i mikro-edukacija na samim lokalitetima o odgovornom vlasništvu nad životinjama.

Projekat "mobilna veterinarska stanica za sterilizaciju životinja" se sastoji iz više faza:

  • Prikupljanje sredstava za kupovinu kombija
  • Prepravka i opremanje vozila
  • Prikupljanje sredstava za akcije sterilizacije

Prva faza je započeta crowdfunding kampanjom na www.igg.me/at/BetaSerbia gde je vozilo jedan od ciljeva kampanje.

Kupovinom karte za festival Hedonizma-Hedonopolis! pomažete ovom projektu. 

Copyright © 2016 Hedonopolis. All rights reserved.